Latest Update on

Liên hệ

Nếu như bạn muốn yêu cầu MOD/ Việt hóa một game nào đó có thể gửi email cho chúng tôi thông qua email: contact@gvnvh18.net để chúng tôi xem xét và thực hiện.

Đối với quý đối tác muốn hợp tác về GP, textlink, banner có thể liên hệ trực tiếp qua telegram https://t.me/ntg1916. Xin cảm ơn!

   
X